ارتباط با فراگامان

ارتباط با ما

آدرس دفتر فروش و گارانتی : خیابان ویلا، ساختمان پردیس ویلا، واحد ۱۰۱

واحد فروش و گارانتی : ۰۹۸۲۱۶۸۰۳۶۸۰۳ و Sale@faragaman.shop

واحد پشتیبانی نرم افزار : ۰۹۸۲۱۸۸۸۴۰۸۶۷ و support@faragaman.shop

کد پستی : ۱۵۹۸۸۴۳۴۱۵